Współpraca

BOWI

 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców i jednostki samorządowe chcące wywiązać się z obowiązków jakie nakłada ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oferta naszej firmy jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego jesteśmy
zainteresowani długofalową współpracą.

Oferta handlowa jest przygotowywana indywidualnie dla każdego Klienta, tak by w największym stopniu spełniała oczekiwania stawiane naszej firmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.